Price/person 198.000  VNĐ

* Chương trình:

Giờ khổi hành : 6;30 chiều
Kết thúc : 9h30 tối

* Giá:

Tour riêng: vui lòng liên hệ kevin.duong@dgitravel.vn hoặc di động: 0942865230

* Bao gồm:

Xe, guide, phí vào cổng, rượu Cần, thịt nướng

CHECK OUT BY PAYPALDeparture date (dd/mm/yyyy)